นิติบุคคล (Corporate)

Free Plan (Corporate)

Free/Lifetime

  • สมาชิกแบบนิติบุคคล
  • เข้าใช้งานเว็บไซต์ฟรี

1 Year Plan (Corporate)

2,000 ฿/year

  • สมาชิกแบบนิติบุคคล
  • เข้าใช้งานเว็บไซต์ฟรี
  • ส่วนลด สำหรับค่าเข้าร่วมกิจกรรมของสวสท. 1 ปี
  • บัตรสมาชิก e-member 1 ปี

Lifetime Plan (Corporate)

24,000 ฿/Lifetime

  • สมาชิกแบบนิติบุคคล
  • เข้าใช้งานเว็บไซต์ฟรี
  • ส่วนลด สำหรับค่าเข้าร่วมกิจกรรมของสวสท. ตลอดชีพ
  • บัตรสมาชิก e-member ตลอดชีพ