ข่าว​สาร

ประกาศรับสมัครบุคลากรศูนย์วิชาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศวอ.)

ประกาศรับสมัครบุคลากรศูนย์วิชาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศวอ.)

ประกาศรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา และ นักวิชาการโครงการ จำนวน 1 อัตรา ประจำศูนย์วิชาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศวอ.)

Contact Us

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

EEAT Facebook Page