ข่าวสาร

การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขเรื่องน้ำเค็มปนเปื้อนในน้ำดิบของการผลิตน้ำประปา

การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขเรื่องน้ำเค็มปนเปื้อนในน้ำดิบของการผลิตน้ำประปา

การเสวนาหัวข้อดังกล่าวจัดร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี ครั้งที่ 33 สวสท.’64 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 แบบ Virtual Conference (Zoom Application)  

Contact Us

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

EEAT Facebook Page