ข่าวสาร

Kanchanaburi Greenindustry 2021

Kanchanaburi Greenindustry 2021

ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครสถานประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"