ข่าว​สาร

ประกาศหยุดให้บริการ ณ สำนักงานชั่วคราว !

ประกาศหยุดให้บริการ ณ สำนักงานชั่วคราว !

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ขานรับนโยบายป้องกัน การแพร่กระจายของ Covid-19 จึงขอประกาศหยุดการให้บริการที่สำนักงาน สวสท. เป็นการชั่วคราว ท่านสามารถติดต่อได้ทางช่องทางอื่นๆ ดังนี้

ประชาสัมพันธ์ "การรับสมัครนักศึกษาการพัฒนาและจัดการเมือง"

ประชาสัมพันธ์ "การรับสมัครนักศึกษาการพัฒนาและจัดการเมือง"

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2563

Contact Us

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

EEAT Facebook Page

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account