สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยชื่อที่ใช้ครั้งแรกตอนก่อตั้งสมาคมคือ "Thai Environmental Engineers Association" ก่อนที่ชื่อนี้จะถูกเปลี่ยนในภายหลังเป็น "Environmental Engineering Association of Thailand" ในปี พ.ศ. 2535 และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน...
เตรียมพบกับความเปลี่ยนแปลงเร็วๆ นี้ เพื่อสมาชิกทุกคน

สมัครสมาชิก EEAT เพื่อรับสิทธิพิเศษ

Free Plan (Individual)

Free/Lifetime

  • สมาชิกแบบบุคคล
  • เข้าใช้งานเว็บไซต์ฟรี

1 Year Plan (Individual)

300 ฿/year

  • สมาชิกแบบบุคคล
  • เข้าใช้งานเว็บไซต์ฟรี
  • ส่วนลด สำหรับค่าเข้าร่วมกิจกรรมของสวสท. 1 ปี
  • บัตรสมาชิก e-member 1 ปี

Lifetime Plan (Individual)

3,000 ฿/Lifetime

  • สมาชิกแบบบุคคล
  • เข้าใช้งานเว็บไซต์ฟรี
  • ส่วนลด สำหรับค่าเข้าร่วมกิจกรรมของสวสท. ตลอดชีพ
  • บัตรสมาชิก e-member ตลอดชีพ

EEAT Conference

The 9th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management

The 9th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management

9th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19

การจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 19 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 31 สวสท.’62

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 31 สวสท.’62

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 31 สวสท.’62  ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง 

View more

EEAT News & Activities

กิจกรรม “ร่วมใจปลูกปะการังฟื้นฟูระบบนิเวศ แสมสาร”

กิจกรรม “ร่วมใจปลูกปะการังฟื้นฟูระบบนิเวศ แสมสาร”

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) จัดให้มีการเยี่ยมชมและกิจกรรม “ร่วมใจปลูกปะการังฟื้นฟูระบบนิเวศ แสมสาร”  ของศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ อ.แสมสาร จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562  ระหว่างเวลา 07:00-17:30 น.  

Exclusive Benefits for EEAT Members Only!

Exclusive Benefits for EEAT Members Only!

สมัครสมาชิกใหม่สวสท. วันนี้ถึง 23 พ.ค. 2562 รับของ Premium : Mi Band 3 จำนวน 1 เรือน หรือกรณีที่เป็นสมาชิกตลอดชีพอยู่แล้ว หากแนะนำสมาชิกใหม่ ครบ 10 ราย จะได้ รับของ Premium : Mi Band 3 จำนวน 1 เรือน (ขอสงวนสิทธิ์ 1 เรือน ต่อสามาชิกที่แนะนำตลอดระยะเวลากิจกรรม) 

โครงการ EEAT แบ่งปันถุงผ้ารับยากลับบ้าน

โครงการ EEAT แบ่งปันถุงผ้ารับยากลับบ้าน

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) เกิดแนวคิดในการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยจะทำการรวบรวมถุงผ้า จากการประชุมวิชาการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่แจกถุงผ้า รวบรวม เพื่อแจกจ่ายแบ่งปันสู่ห้องยาโรงพยาบาล ให้ผู้ป่วยใช้ในการรับยา เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลหลายแห่งมีนโยบายให้ประชาช

View more

กรรมการอำนวยการ วาระปี 2561-2564

ศ.ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์
ศ.ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์นายกสมาคม
รศ.ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
รศ.ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏอุปนายกคนที่ 1
รศ.ดร.วราวุธ เสือดี
รศ.ดร.วราวุธ เสือดีอุปนายกคนที่ 2
ผศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ
ผศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐประธานฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ
รศ.ดร.เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญประธานฝ่ายกิจกรรม
รศ.ดร.วิษณุ มีอยู่
รศ.ดร.วิษณุ มีอยู่ประธานฝ่ายการเงิน
รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี
รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรีกรรมการกลาง
ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์
ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์กรรมการกลาง
รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ
รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติกรรมการกลาง
ผศ.ดร.ศรัณย์ เตชะเสน
ผศ.ดร.ศรัณย์ เตชะเสนกรรมการกลาง
ผศ.ดร.อัจฉริยา สุริยะวงศ์
ผศ.ดร.อัจฉริยา สุริยะวงศ์เลขาธิการ