ประกาศหยุดให้บริการ ณ สำนักงานชั่วคราว !

ประกาศหยุดให้บริการ ณ สำนักงานชั่วคราว !

 

ประกาศหยุดให้บริการ ณ สำนักงานชั่วคราว ! 

 

 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ขานรับนโยบายป้องกัน การแพร่กระจายของ Covid-19
เพื่อเป็นการสนับสนุนหน่วยงานทางการแพทย์ ซึ่งเสียสละปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก
โดยการลดกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดต่อสัมผัส และปริมาณการสัญจรตามสถานที่ต่างๆ
สวสท. จึงขอประกาศหยุดการให้บริการที่สำนักงาน สวสท. เป็นการชั่วคราว


ท่านสามารถติดต่อได้ทางช่องทางอื่นๆ ดังนี้
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (เกี่ยวกับงานประชุมวิชาการ)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (เรื่องอื่นๆ)
Tel : 089-666-0608

 


Print   Email