โครงการ EEAT แบ่งปันถุงผ้ารับยากลับบ้าน

โครงการ EEAT แบ่งปันถุงผ้ารับยากลับบ้าน

จากปัญหาภาวะโลกร้อนคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) เกิดแนวคิดในการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยจะทำการรวบรวมถุงผ้า จากการประชุมวิชาการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่แจกถุงผ้า รวบรวม เพื่อแจกจ่ายแบ่งปันสู่ห้องยาโรงพยาบาล ให้ผู้ป่วยใช้ในการรับยา เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลหลายแห่งมีนโยบายให้ประชาชนเตรียมถุงผ้ามารับยา และงดแจกถุงพลาสติก โรงพยาบาลหลายๆ แห่ง ก็มีจุดรับบริจาคถุงผ้าตามจุดรับยา แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อเป็นพลังเล็ก ๆ ที่ สมาชิก สวสท. จะส่งมอบความห่วงใยและสนับสนุนผ่านกิจกรรม “บริจาคถุงผ้าเพื่อแบ่งปันสู่ห้องยาโรงพยาบาลของรัฐ” ในปี 2562

กิจกรรมเชิญชวนสมาชิกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยเป็นตัวกลางในการรวบรวมบริจาคถุงผ้าเพื่อแบ่งปันสู่ห้องยาโรงพยาบาลของรัฐ

ระยะเวลารวบรวม : พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

กำหนดการนำถุงผ้าไปบริจาค : กันยายน 2562

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม : สมาชิก สวสท. นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

หมายเหตุ สมาชิก สวสท. นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการใบรับรองกิจกรรม ทาง สวสท. ยินดีอย่างยิ่งในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาแก่ท่านเช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป

รวบรวมส่งมาที่
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
122/4 ซ.เรวดี ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2617-1530-1
โทรสาร 0-2279-9720
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : eeat.or.th


Print   Email