กิจกรรม “ร่วมใจปลูกปะการังฟื้นฟูระบบนิเวศ แสมสาร”

กิจกรรม “ร่วมใจปลูกปะการังฟื้นฟูระบบนิเวศ แสมสาร”

 

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)

จัดให้มีการเยี่ยมชมและกิจกรรม “ร่วมใจปลูกปะการังฟื้นฟูระบบนิเวศ แสมสาร” 
ของศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ อ.แสมสาร จังหวัดชลบุรี 
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562  ระหว่างเวลา 07:00-17:30 น. 

 

สวสท. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการ
ทั้งนี้กิจกรรมดูงานฯ ดังกล่าวคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมทั้งจากภาคเอกชนและราชการโดยมีภาคเอกชนเข้าร่วมมากกว่าจำนวน 3 ใน 4 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด


Print   Email